Recollida de residus

Per tal d'afavorir el reciclatge a l’illa de Formentera s’han instal·lat contenidors agrupats en illes ecològiques per les fraccions de vidre, paper, envasos i rebuig. D’aquesta forma la ciutadania ho té més fàcil a l’hora de trobar el contenidor adient per tal dipositar el residu que hi correspon.

Foto recollida selectiva

Formentera disposa de 144 contenidors de 3500 litres per paper, 144 contenidors de 3500 litres per envasos, 72 contenidors de 3000 litres per vidre, tots ells de superfície amb sistema de buidat EASY.

També disposa de 25 contenidors de 5000 litres per paper, 25 contenidors de 5000 litres per envasos i 25 contenidors de 3000 litres per vidre, tots ells soterrats i adaptats al sistema EASY, que estan instal·lats als nuclis urbans.

Els productors singulars de vidre disposen de 20 iglús de 3000 litres pel seu ús, amb sistema de buidat tipus ganxo.

Contenidors ubicats als espais públics de l’illa.

Aquests punts es componen de illes ecològiques amb quatre fraccions principals:

blau

 - Paper i cartro:

CAIXES DE CARTRÓ.
DIARIS, LLIBRES, REVISTES I BOSSES DE PAPER.

NO es pot dipositar:
PAPER D’ALUMINI
BRICS
BOLQUERS
TOVALLONS DE PAPER BRUT

groc

- Envasos:
AMPOLLES I ENVASOS DE PLÀSTIC.
LLAUNES I ALTRES ENVASOS METÀL·LICS.
BRICS.

NO es pot dipositar:
Vidre
Rebuig

verd

- Vidre:
AMPOLLES DE VIDRE, FLASCONS I POTS.
NO es pot dipositar:
BOMBETES, FLUORESCENTS, PORCELLANA I CERÀMICA, VIDRES DE FINESTRES.

gris

- Rebuig:
TOTS ELS RESIDUS QUE NO TINGUIN UN SISTEMA ESPECÍFIC I QUE NO ESTIGUIN INCLOSOS EN LES FRACCIONS ANTERIORS.

 

 

Flux de residus

gestioresidus 5
Residus especials

Neteja viària

Parcs i Jardins

Recollida selectiva

Platges

Guia de Bones Pràctiques
Si tens dubtes, descarrega la guia on trobaràs tota la informació que necessites per mantenir Formentera neta.
Servei de recollida de voluminosos
logo consell
Web de Cespa