Recollida de mobles i voluminosos

Els particulars que vulguin desfer-se de mobles, electrodomèstics, aparells electrònics i altres estris domèstics voluminosos, podran sol•licitar la seva recollida domiciliària als serveis municipals a través del servei d'atenció telefònica gratuït habilitat a aquest efecte.

El servei de recollida concertada d'aquest tipus de residus es limitarà a volums no superiors a 2 m3 i es portarà a terme als portals dels habitatges sempre i quan estigui garantit l'accés amb mitjans mecànics.

El servei d'atenció de recollida de voluminosos és el 900 102 656.

Flux de residus

gestioresidus 5
Residus especials

Neteja viària

Parcs i Jardins

Recollida selectiva

Platges

Guia de Bones Pràctiques
Si tens dubtes, descarrega la guia on trobaràs tota la informació que necessites per mantenir Formentera neta.
Servei de recollida de voluminosos
logo consell
Web de Cespa