Parcs i jardins

Foto Jardineria

Ferrovial Servicios España, com empresa concessionaria del servei, treballa amb un equip multidisciplinari que s'encarrega del manteniment de les zones enjardinades municipals. La feina consisteix en la sembra, reposició dels arbres, abonament, poda i el reg de les zones enjardinades, així com de realitzar els tractaments fitosanitaris necessaris.

El servei també inclou un servei per esbrossar de males herbes les voreres dels camins rurals de l'illa de Formentera, mitjançant sistemes manuals o mitjançant l'ús d'un tractor adaptat per tal de capolar les males herbes.

Flux de residus

gestioresidus 5
Residus especials

Neteja viària

Parcs i Jardins

Recollida selectiva

Platges

Guia de Bones Pràctiques
Si tens dubtes, descarrega la guia on trobaràs tota la informació que necessites per mantenir Formentera neta.
Servei de recollida de voluminosos
logo consell
Web de Cespa