Neteja Viària

El servei de neteja viària dels nuclis urbans de Formentera es realitza de forma manual i mitjançant mitjans mecànics en horari matinal. Aquest és variable en funció de les característiques de la zona i de les seues necessitats. També pot variar en funció de la freqüentació i de l’afluència de vianants. Per aquest motiu, a la temporada alta es reforcen els serveis i es crea un servei de repàs en horari de tarda.

Foto neteja viària

Per tal de garantir un bon servei es disposa de:

6 equips d’escombrat manual.
4 motocarros per realitzar els desplaçaments dels treballadors
1 agranadora mecànica d’aspiració de 5000 litres
1 agranadora mecànica d’arrossegament
1 aiguadejadora de 6000 litres
1 aiguadejadora de 6000 litres de reserva
Flux de residus

gestioresidus 5
Residus especials

Neteja viària

Parcs i Jardins

Recollida selectiva

Platges

Guia de Bones Pràctiques
Si tens dubtes, descarrega la guia on trobaràs tota la informació que necessites per mantenir Formentera neta.
Servei de recollida de voluminosos
logo consell
Web de Cespa