El servei de neteja integral

El Consell Insular de Formentera amb l’objectiu de millorar i modernitzar el servei de recollida i neteja del terme municipal de Formentera, a darrers de març de 2007, va posar en funcionament un nou sistema de gestió per a la recollida domiciliaria de les diferents fraccions: rebuig, vidre, paper i envasos.

Paral·lelament s’ha posat en funcionament el telèfon 900 102 656 d’Atenció Ciutadana on es pot sol·licitar la recollida domiciliaria gratuïta d’electrodomèstics, mobles i estris vells; la recollida de paper i cartró comercial i qualsevol altra informació relacionada amb els residus.

Per tal realitzar la neteja dels contenidors i de les zones urbanes de l’illa s’ha adquirit un vehicle rentacontenidors, una baldejadora de 6000 i una granadora mecànica de 5000 litres.

S’han reforçat els serveis de neteja a l’estiu, incrementant el personal i els mitjans materials per tal afrontar els  increments de població que es produeixen amb la temporada turística.

S’ha contractat el servei de manteniment de les zones enjardinades municipals i s’ha inclòs el desbroçament de les voreres dels camins públics.

L’empresa encarregada de la gestió dels serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans i matèria orgànica, neteja viària i manteniment de zones verdes del terme municipal de Formentera es CESPA.

El sistema escollit per a la recollida i buidat dels contenidors va ser el sistema EASY que incorpora un sistema ruboritzat per realitzar aquestes operacions.

Guia de Bones Pràctiques
Si tens dubtes, descarrega la guia on trobaràs tota la informació que necessites per mantenir Formentera neta.
Servei de recollida de voluminosos
logo consell
Web de Cespa