Servei de recollida porta a porta dels residus comercials al nucli urbà des Pujols

El sistema de recollida porta a porta (PaP) dels residus comercials consisteix en la recollida de les fraccions de rebuig, envasos i vidre segregades i recollides en origen. Les diverses fraccions es recullen directament en el punt de generació d'acord amb la freqüència i el calendari preestablert, i sobre el que s'ha de poder efectuar un control i seguiment.

El nucli des Pujols presenta unes característiques que fan que aquest sistema sigui el més eficaç i eficient a l'hora de realitzar la recollida de residus, enfront a l'actual sistema de recollida a la resta de l'illa:

a) els vehicles per les seves dimensions no es poden moure pels carrers per als vianants del nucli.

b) La producció de residus de tipus comercial al nucli des Pujols es molt elevada, essent el principal nucli turístic de l'illa i el que concentra el major nombre d'establiments turístics.

c) Esta comprovat que on s'aplica el sistema de recollida porta a porta, s'incrementa el percentatge de recollida selectiva, i concretament el sector que menor percentatge de separació en origen de residus es el d'oci i restauració.

d) La gran quantitat de fems generats els mesos d'estiu provoca que els punts de recollida es col•lapsin, i les bosses inundin els voltants dels contenidors, una vegada aquests estan plens, amb la conseqüent imatge dolenta.

Centre CAT

punts de recollida 3
Punt net

gestioresidus 6
Contenidors

punts de recollida 1
Planta transferència

gestioresidus 4
Estadístiques

gestioresidus 4
Guia de Bones Pràctiques
Si tens dubtes, descarrega la guia on trobaràs tota la informació que necessites per mantenir Formentera neta.
Servei de recollida de voluminosos
logo consell
Web de Cespa