Punts de recollida

Els ciutadans i visitants disposen de diferents punts on deixar els seus residus segons la seva tipologia i procedència.

Cada residu té previst un tractament segons la seva tipologia i procedència. Els ciutadans son la primera passa per garantir que els residus puguin deixar de ser-ho, per convertir-se en un recurs o matèria primera per un posterior ús.

Això suposa un estalvi mediambiental i de matèries primeres que repercutirà en la millora del nostre entorn.
A aquest apartat hem de fer menció especial als residus perillosos que es generen a les llars. Els residus perillosos son aquells que per les seves característiques i composició suposen un perill potencial per la salut pública i el medi ambient.
A aquest apartat trobareu un llistat de les instal•lacions a disposició dels usuaris per desfer-se d'aquest tipus de residu.

Centre CAT

punts de recollida 3
Punt net

gestioresidus 6
Contenidors

punts de recollida 1
Planta transferència

gestioresidus 4
Estadístiques

gestioresidus 4
Guia de Bones Pràctiques
Si tens dubtes, descarrega la guia on trobaràs tota la informació que necessites per mantenir Formentera neta.
Servei de recollida de voluminosos
logo consell
Web de Cespa