Save Posidonia Project

 

Save Posidonia Project és un projecte que neix del desig del Consell Insular de l’illa de Formentera (Illes Balears) de promocionar el turisme sostenible i llançar un pla d'acció per recaptar fons que aniran destinats, exclusivament, a la conservació de la planta marina Posidònia Oceànica. L'objectiu és conscienciar sobre la vital importància de la Posidònia a Formentera en el present i, sobretot, per a les generacions futures.

 

Coincidint amb l'Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, el Consell Insular de Formentera llença el Save Posidònia Project per a què durant tot l'any 2017, es pugui participar activament en la causa apadrinant cadascuna de les 76 hectàrees de Posidònia que hi ha al voltant de l'illa de Formentera. Així mateix tots aquells esdeveniments que es duguin a terme a Formentera durant aquest any se sumaran al Save Posidònia Project mitjançant donacions.

 

A més hi haurà disponible una plataforma de micro-mecenatge que permetrà que totes les persones, empreses o organitzacions nacionals i internacionals puguin involucrar-se i participar en la conservació d'aquest hàbitat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO des de 1999.

 

L'objectiu és implicar totes les persones, empreses o organitzacions nacionals i internacionals per sensibilitzar i prendre accions en la conservació d'una espècie bàsica en l'ecosistema de les Illes Balears. La qualitat de les aigües de Formentera són envejables per qualsevol destinació turística del món i es pretén protegir-les per generacions futures.

 

Tota la informació referent a aquest projecte es troba a:

Acceso a la web oficial Save Posidonia Project

 

La quantia recaptada anirà destinada a finançar un o varis projectes que siguin guanyadors del concurs de projectes, que forma part del gran Projecte Marc Save Posidònia Project. Per tal de regular la concessió de la recaptació s’han d’elaborar unes bases generals que regiran la convocatòria o convocatòries futures de l’esmentat concurs de projectes.

 

L'aprovació inicial de les bases generals d'aquesta convocatòria es troben a exposició pública:

Aprovació inicial de les “Bases que han de regir la convocatòria de concessió de finançament del projecte/s guanyadors/s del concurs de projectes emmarcats dins del Save Posidonia Project, del Consell Insular de Formentera per a l’any 2017.

Exposició pública aprobació inial Bases Generals

 

 

 

Guia de Bones Pràctiques
Si tens dubtes, descarrega la guia on trobaràs tota la informació que necessites per mantenir Formentera neta.
Servei de recollida de voluminosos
logo consell
Web de Cespa